Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie informuje, że w dniu 13 czerwca 2024 roku (czwartek) o godz. 1700 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie.

Święta Bożego Narodzenia

Pragniemy złożyć wszystkim Mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Radosnych, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym 2024 roku.

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy Spółdzielni

W dniu 15.12.2023r. (piątek) Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie będzie nieczynne (za dzień ustawowo wolny - 11.11.2023r.).

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że z dniem 10 października 2023 roku Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. wprowadziła nowe ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które wynoszą:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" sp. z o.o. informuje że w związku z pracami na sieci ciepłowniczej w dniu 13.09.2023r od godz. 8:00 do godz. 13:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła do węzłów w budynkach przy ul. Kasztanowa 46B, Konopnickiej 14.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że można już odbierać w sekretariacie Spółdzielni (przy ul. Hożej 4) książeczki do opłat czynszowych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" sp. z o.o. informuje że: w związku z pracami konserwacyjnymi na sieci ciepłowniczej od dnia 25.07.2023r od godz. 8:00 do dnia 27.07.2023r do godz. 16:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła do węzłów w budynkach przy ul. :