Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" sp. z o.o. informuje, że z powodu awarii sieci ciepłowniczej magistralnej w dniu 18.01.2022r od godz. 6:00 do czasu usunięcia awarii, nastąpi przerwa w dostawie ciepła do węzłów w budynkach przy ul.:

Bożenarodzenie 2021

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku pragniemy złożyć wszystkim Mieszkańcom moc gorących życzeń. Świąt pełnych radości, miłości i rodzinnego ciepła, a nadchodzący rok niechaj obdarzy zdrowiem, szczęściem oraz wszelką pomyślnością.

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy Spółdzielni

Informujemy, że od dnia 14.10.2021r. Wodociągi i Kanalizacje Miejskie sp. z o.o. w Augustowie wprowadzają nową taryfę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków zatwierdzoną decyzją nr BI.RZT.70.11.2020.KO z dnia 15.09.2020r.

1 września wszyscy uczniowie w Polsce wrócili do szkół po wakacyjnej przerwie. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach im. gen dyw. Józefa Leśniewskiego prowadzi nabór do terytorialnej służby wojskowej (tsw).

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że od 01.09.2021r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" Sp. z o.o. w Augustowie podniosło ceny ciepła o ok. 21,00%.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" sp. z o.o. informuje że w związku z budową kotłowni bazującej na energii z biomasy i przebudową magistrali sieci ciepłowniczej w terminie od dnia 13.09.2021r. od godz. 7:00 do dnia 15.09.2021r. do godz. 18:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie informuje, że w dniu 26.08.2021 roku (czwartek) o godz. 1700 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie.