1 września wszyscy uczniowie w Polsce wrócili do szkół po wakacyjnej przerwie. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach im. gen dyw. Józefa Leśniewskiego prowadzi nabór do terytorialnej służby wojskowej (tsw).

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że od 01.09.2021r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" Sp. z o.o. w Augustowie podniosło ceny ciepła o ok. 21,00%.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" sp. z o.o. informuje że w związku z budową kotłowni bazującej na energii z biomasy i przebudową magistrali sieci ciepłowniczej w terminie od dnia 13.09.2021r. od godz. 7:00 do dnia 15.09.2021r. do godz. 18:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie informuje, że w dniu 26.08.2021 roku (czwartek) o godz. 1700 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że od dnia 2 sierpnia 2021 roku rozpocznie się wymiana wodomierzy wg poniższego harmonogramu.

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o. o. w Augustowie informuje, że w związku z płukaniem sieci wodociągowej na terenie Miasta Augustowa w dniach 15.07.-15.08.2021r. może nastąpić przerwa w dostawie wody, spadek ciśnienia na sieci oraz czasowe jej zabarwienie.

POWIADOMIENIE Nr 10/2021 z dnia 9.06.2021 r.
O PRZERWIE W DOSTAWIE CIEPŁA

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" sp. z o.o. informuje, że w dniu 11.06.2021r od godz. 8:00 do godz. 15:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła do węzłów w budynkach przy ul.:

POWIADOMIENIE Nr 8/2021 z dnia 4.06.2021 r.
O PRZERWIE W DOSTAWIE CIEPŁA

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" sp. z o.o. informuje, że w dniu 08.06.2021r. od godz. 8:00 do godz.15:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła do węzłów w budynkach przy ul.: