Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, iż w miesiącu lipcu zleca druk książeczek do opłat czynszowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że od poniedziałku 1 czerwca 2020r. biura przy ul. Hożej 4 i Bazie GZM przy ul. Obr. Westerplatte 8 zostaną otwarte dla interesantów.

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie, informują, że w dniach od 01 do 10 czerwca bieżącego roku na terenie miasta Augustowa odbędzie się okresowe płukanie sieć wodociągowej. W związku z powyższym może wystąpić czasowe zabarwienie wody oraz spadek ciśnienia w sieci.

Spółdzielnia Mieszkaniowa czynnie uczestniczy w roznoszeniu masek antywirusowych dla swoich mieszkańców zakupionych przez Urząd Miejski w Augustowie.

ważny komunikat

Komunikat Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie
z dnia 26.03.2020r.

W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od 20 marca 2020 r. stanu epidemii, zgodnie z wydanymi zaleceniami, w trosce o zdrowie mieszkańców oraz pracowników Spółdzielni od 26 marca 2020 r. do odwołania ulegają zmianie zasady funkcjonowania biura Spółdzielni, Bazy GZM przy ul. Obr. Westerplatte 8.

Komunikat Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie
z dnia 16.03.2020r.

W związku z wprowadzeniem w Polsce od 14 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z wydanymi zaleceniami, w trosce o zdrowie mieszkańców oraz pracowników Spółdzielni od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania ulegają zmianie zasady funkcjonowania biura Spółdzielni, Bazy GZM przy ul. Obr. Westerplatte 8.

W związku z ograniczeniami wywołanymi przez zagrożenie ze strony koronawirusa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie prosi o załatwianie spraw głównie drogą telefoniczną.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje:

  1. Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/184/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 listopada 2019 roku z dniem 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.