Komunikat Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie
z dnia 16.03.2020r.

W związku z wprowadzeniem w Polsce od 14 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z wydanymi zaleceniami, w trosce o zdrowie mieszkańców oraz pracowników Spółdzielni od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania ulegają zmianie zasady funkcjonowania biura Spółdzielni, Bazy GZM przy ul. Obr. Westerplatte 8.

W związku z ograniczeniami wywołanymi przez zagrożenie ze strony koronawirusa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie prosi o załatwianie spraw głównie drogą telefoniczną.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje:

  1. Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/184/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 listopada 2019 roku z dniem 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uroczysty i podniosły nastrój zapanował w słoneczny, październikowy dzień 18.10.2019 r. w sali Osiedlowego Domu Kultury a wszystko to za sprawą obchodów jubileuszu 60-Lecia Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" sp. z o.o. informuje że z powodu awarii sieci ciepłowniczej preizolowanej w dniu 30.10.2019r od godz. 8:00 do godzi. 18:00 i 04.11.2019r od godz. 8:00 do godzi. 20:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do budynków przy ul.:

W dniu dzisiejszym (30 września 2019r.) została podpisana umowa na wybudowanie budynku wielorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ulicy Śródmieście 18A.

Informujemy, że od 18 września 2019r. zostało włączone centralne ogrzewanie w budynkach będących w naszych zasobach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że od 27 sierpnia br. do Państwa skrzynek pocztowych będziemy wkładać książeczki do opłat czynszowych. Fakt włożenia książeczek do Państwa skrzynek potwierdzi stosowne ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń.