Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" sp. z o.o. informuje że w dniu 21.09.2020 r. (poniedziałek) od godz. 8:00 do godz. 12:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do węzłów cieplnych w budynkach przy ulicach:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" sp. z o.o. informuje że w dniu 08.09.2020 r. od godz. 8:00 do godz. 14:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła do węzłów w budynkach przy ul.:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie informuje, że w dniu 29.09.2020 roku (wtorek) o godz. 1700 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie..

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" sp. z o.o. informuje że w dniu 25.06.2020 r. od godz. 8:00 do godz. 15:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła do węzłów w budynkach przy ul.:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, iż w miesiącu lipcu zleca druk książeczek do opłat czynszowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że od poniedziałku 1 czerwca 2020r. biura przy ul. Hożej 4 i Bazie GZM przy ul. Obr. Westerplatte 8 zostaną otwarte dla interesantów.

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie, informują, że w dniach od 01 do 10 czerwca bieżącego roku na terenie miasta Augustowa odbędzie się okresowe płukanie sieć wodociągowej. W związku z powyższym może wystąpić czasowe zabarwienie wody oraz spadek ciśnienia w sieci.

Spółdzielnia Mieszkaniowa czynnie uczestniczy w roznoszeniu masek antywirusowych dla swoich mieszkańców zakupionych przez Urząd Miejski w Augustowie.