Uroczysty i podniosły nastrój zapanował w słoneczny, październikowy dzień 18.10.2019 r. w sali Osiedlowego Domu Kultury a wszystko to za sprawą obchodów jubileuszu 60-Lecia Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" sp. z o.o. informuje że z powodu awarii sieci ciepłowniczej preizolowanej w dniu 30.10.2019r od godz. 8:00 do godzi. 18:00 i 04.11.2019r od godz. 8:00 do godzi. 20:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do budynków przy ul.:

W dniu dzisiejszym (30 września 2019r.) została podpisana umowa na wybudowanie budynku wielorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ulicy Śródmieście 18A.

Informujemy, że od 18 września 2019r. zostało włączone centralne ogrzewanie w budynkach będących w naszych zasobach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że od 27 sierpnia br. do Państwa skrzynek pocztowych będziemy wkładać książeczki do opłat czynszowych. Fakt włożenia książeczek do Państwa skrzynek potwierdzi stosowne ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Latem wysokie temperatury wszystkim dają się we znaki. Nie zapominajmy o zwierzętach, które gorzej znoszą upały, przez ograniczoną zdolność naturalnego chłodzenia organizmu.

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie informuje, że w związku z awarią studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie mogą wystąpić przerwy w dostawie wody, a ciśnienie w sieci wodociągowej zostanie obniżone.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie informuje, że w dniu 06.06.2019 roku (czwartek) o godz. 1700 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie.