Latem wysokie temperatury wszystkim dają się we znaki. Nie zapominajmy o zwierzętach, które gorzej znoszą upały, przez ograniczoną zdolność naturalnego chłodzenia organizmu.

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie informuje, że w związku z awarią studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie mogą wystąpić przerwy w dostawie wody, a ciśnienie w sieci wodociągowej zostanie obniżone.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie informuje, że w dniu 06.06.2019 roku (czwartek) o godz. 1700 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (26.04.2019r.) otrzymaliśmy pismo z Wodociągów i Kanalizacji Miejskich sp. z o.o. w Augustowie zawiadamiające, że nowe stawki za zimną wodę i odprowadzenie ścieków wchodzą w życie już z dniem 19.05.2019r., a nie od 28.05.2019r. jak informowaliśmy wcześniej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że uległy zmianie ceny:

Informujemy, że od 25 września 2018r. zostało włączone centralne ogrzewanie w budynkach będących w naszych zasobach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że w dniach 29.09.2018r. i 15.12.2018r. (sobota) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (m.in. mebli). Prosimy o wystawianie ww. odpadów do godz. 700 przy osłonach na kontenery.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że od 21 sierpnia br. do Państwa skrzynek pocztowych będziemy wkładać książeczki do opłat czynszowych. Fakt włożenia książeczek do Państwa skrzynek potwierdzi stosowne ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń.