Szanowni Państwo,

informujemy, że w budynkach będących w zasobach Spółdzielni od 20 sierpnia 2018r. w godz. 800-1400 będzie uzupełniana woda w instalacji centralnego ogrzewania.

Szanowni Państwo, z informacji uzyskanych od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Giga” w Augustowie zawiadamiamy, iż została wznowiona dostawa ciepłej wody w budynkach, które od 23 lipca 2018 miały ją wyłączoną ze względu na prace remontowe prowadzone przez dostawcę.

MPEC "GIGA" Sp. z o.o. w Augustowie zawiadamia, że w dniu 23.07.2018r. w trakcie prac rozbiórkowych sieci cieplnej przy ul. Norwida wystąpił wyciek wody ze skorodowanej rury.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że w dniach 24.07.2018 r. - 06.08.2018 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody w następujących budynkach:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie zawiadamia, że Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie wprowadziły nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Augustów i gminy Augustów.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie informuje, że w dniu 07.06.2018 roku (czwartek) o godz. 1700 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie.