Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że w dniach 24.07.2018 r. - 06.08.2018 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody w następujących budynkach:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie zawiadamia, że Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie wprowadziły nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Augustów i gminy Augustów.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie informuje, że w dniu 07.06.2018 roku (czwartek) o godz. 1700 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie.