Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że od 21 sierpnia br. do Państwa skrzynek pocztowych będziemy wkładać książeczki do opłat czynszowych. Fakt włożenia książeczek do Państwa skrzynek potwierdzi stosowne ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w budynkach będących w zasobach Spółdzielni od 20 sierpnia 2018r. w godz. 800-1400 będzie uzupełniana woda w instalacji centralnego ogrzewania.

Szanowni Państwo, z informacji uzyskanych od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Giga” w Augustowie zawiadamiamy, iż została wznowiona dostawa ciepłej wody w budynkach, które od 23 lipca 2018 miały ją wyłączoną ze względu na prace remontowe prowadzone przez dostawcę.

MPEC "GIGA" Sp. z o.o. w Augustowie zawiadamia, że w dniu 23.07.2018r. w trakcie prac rozbiórkowych sieci cieplnej przy ul. Norwida wystąpił wyciek wody ze skorodowanej rury.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że w dniach 24.07.2018 r. - 06.08.2018 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody w następujących budynkach:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie zawiadamia, że Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie wprowadziły nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Augustów i gminy Augustów.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie informuje, że w dniu 07.06.2018 roku (czwartek) o godz. 1700 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie.