Informujemy, że od dnia 14.10.2022r. Wodociągi i Kanalizacje Miejskie sp. z o.o. w Augustowie wprowadzają nową taryfę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków zatwierdzoną decyzją nr BI.RZT.70.11.2020.KO z dnia 15.09.2020r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że w dniu dzisiejszym (28.09.2022r.) zostały wysłane dwie wiadomości e-mail z nowymi wymiarami czynszu do osób, które zgłosiły do Spółdzielni chęć otrzymywania korespondencji na adres e-mail.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, iż istnieje możliwość wysyłania do Państwa w formie elektronicznej rachunków za zużycie wody oraz informacji o wymiarze czynszu na adres e-mail.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami remontowymi na sieci ciepłowniczej nastąpi przerwa w dostawie ciepła:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, iż w miesiącu lipcu zleca druk książeczek do opłat czynszowych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" sp. z o.o. informuje że w związku z budową przyłącza sieci ciepłowniczej preizolowanej do budynku przy ul. Jarzębinowa dz. nr. 3695/25 w dniu 30.06.2022r od godz. 8:00 do godz. 14:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła do węzłow cieplnych przy nastepującychc ulicach:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" sp. z o.o. informuje że w związku z pracami związanymi z konserwacją węzłów ciepłowniczych, nastąpi przerwa w dostawie ciepła do n/w węzłów ciepłowniczych w dniach:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie informuje, że w dniu 9 czerwca 2022 roku (czwartek) o godz. 1700 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie.