Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, iż istnieje możliwość wysyłania do Państwa w formie elektronicznej rachunków za zużycie wody oraz informacji o wymiarze czynszu na adres e-mail.

Aby skorzystać z tej możliwości właściciel lokalu musi złożyć osobiście wypełnioną deklarację (pokój nr 7) lub przesłać pocztą na adres Spółdzielni (ul. Hoża 4, 16-300 Augustów) wypełnioną deklarację z własnoręcznym podpisem podając swój adres e-mail.

Deklaracja e-mail