Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" sp. z o.o. informuje że w związku z budową kotłowni bazującej na energii z biomasy i przebudową magistrali sieci ciepłowniczej w terminie od dnia 13.09.2021r. od godz. 7:00 do dnia 15.09.2021r. do godz. 18:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła.

Aktualizacja!

Przerwa w dostawie ciepła obejmie wszystkie budynki Spółdzielni. W związku z powyższym w tych dniach nie będzie ciepłej wody.