Spółdzielnia Mieszkaniowa czynnie uczestniczy w roznoszeniu masek antywirusowych dla swoich mieszkańców zakupionych przez Urząd Miejski w Augustowie.