MPEC "GIGA" Sp. z o.o. w Augustowie zawiadamia, że w dniu 23.07.2018r. w trakcie prac rozbiórkowych sieci cieplnej przy ul. Norwida wystąpił wyciek wody ze skorodowanej rury.

W związku z tym zmuszeni jesteśmy przyśpieszyć przerwę w dostawie ciepłej wody już od dnia 23.07.2018r.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy i postaramy się skrócić przerwę remontową.

MPEC "GIGA" Augustów

Dotyczy budynków wymienionych w: Przerwa w dostawie ciepłej wody w dn. 24.07. - 06.08.2018 r.