W związku z ograniczeniami wywołanymi przez zagrożenie ze strony koronawirusa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie prosi o załatwianie spraw głównie drogą telefoniczną.

Dotyczy to w szczególności spraw związanych z ustaleniem aktualnego salda czynszowego oraz zgłoszeniem ewentualnych awarii.

Sekretariat biura Spółdzielni Mieszkaniowej: 87 643 32 16
Obsługa w sprawach czynszowych: 87 643 32 16 wew. 38
Przyjmowanie zgłoszeń awarii: 87 643 34 95 lub 87 643 24 92

W sprawach niewymagających pilnego załatwienia prosimy o kontakt w późniejszym terminie.