Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje:

  1. Dotyczy energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody.
    Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie wprowadziło od dnia 10 października 2018r. nową taryfę opłat za ciepło, średni wzrost cen za dostarczone ciepło dla mieszkań w Spółdzielni wynosi 12,5%.
  2. Dotyczy wody i ścieków.
    Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie wprowadziło od dnia 28 maja 2018r. nową taryfę za zbiorowe zaopatrywanie w wodę i ścieki na terenie miasta Augustów.
Scroll »
 Cena brutto
Od 28.05.2018 r.
Do 27.05.2019 r.
Cena brutto
Od 28.05.2019 r.
Do 27.05.2020 r.
Cena brutto
Od 28.05.2020 r.
Do 27.05.2021 r.
Woda
- Pobrana
3,633,663,67
Ścieki
- Odprowadzone
5,285,435,48
RAZEM
Woda + ścieki
8,919,099,15

Zarząd SM