Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że uległy zmianie ceny:

  1. Energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody.
    Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie wprowadziło podwyżki cen za energię cieplną:
    • od dnia 10 października 2018r. o około 12,5%,
    • od dnia 8 lutego 2019r. o około 3,8%.
  2. Wody i ścieków.
    Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie wprowadziło od dnia 28 maja 2018r. nową taryfę za zbiorowe zaopatrywanie w wodę i ścieki na terenie miasta Augustów.
Scroll »
 Cena brutto
Od 28.05.2018 r.
Do 18.05.2019 r.*
Cena brutto
Od 19.05.2019 r.*
Do 18.05.2020 r.*
Cena brutto
Od 19.05.2020 r.*
Do 18.05.2021 r.*
Woda
- Pobrana
3,633,663,67
Ścieki
- Odprowadzone
5,285,435,48
RAZEM
Woda + ścieki
8,919,099,15

Zarząd SM

* Aktualizacja z dn. 26.04.2019 r. - zmiana daty obowiązywania cen (Zmiana ceny zimnej wody i ścieków).