Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że w dniach 29.09.2018r. i 15.12.2018r. (sobota) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (m.in. mebli). Prosimy o wystawianie ww. odpadów do godz. 700 przy osłonach na kontenery.