zyczenia wielkanocne

Zdrowych, pogodnych i radosnych
Świąt Wielkanocnych
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością

życzy
Rada Nadzorcza,
Zarząd oraz pracownicy Spółdzielni