Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że z dniem 10 października 2023 roku Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. wprowadziła nowe ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które wynoszą:

cena za 1 m3 dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 4,65 zł netto
cena za 1 m3 dla zbiorowego odprowadzenia ścieków: 7,67 zł netto

razem (woda + ścieki): 12,32 zł netto + 8% podatku VAT = 13,31 zł brutto

W związku z tym w dniu 09 października 2023 roku zostały przeprowadzone radiowe odczyty wodomierzy w całych zasobach w celu ustalenia wysokości zużycia wody w lokalach mieszkalnych od 01.10.2023 roku do 09.10.2023 roku (zużycie wg poprzedniej ceny). Nowa cena zostanie uwzględniona w rozliczeniach kosztów i zużycia wody od 10.10.2023 roku.

WiKM Sp. z o.o. wprowadziła dodatkowo nową opłatę abonamentową od każdego głównego wodomierza w budynku, która wynosi 11,20 zł/sztukę. Opłata abonamentowa obciąży koszty eksploatacji każdej nieruchomości.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Augustowie

Taryfa obowiązująca od 10.10.2023r.: https://wikm.augustow.pl/2023/10/03/taryfa/