Informujemy, że od dnia jutrzejszego (14.10.2020r.) Wodociągi i Kanalizacje Miejskie sp. z o.o. w Augustowie wprowadzają nową taryfę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków zatwierdzoną decyzją nr BI.RZT.70.11.2020.KO z dnia 15.09.2020r.

Cena za 1 m3 dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 3,79 zł netto / 4,09 zł brutto
Cena za 1 m3 dla zbiorowego odprowadzenia ścieków: 5,62 zł netto / 6,07 zł brutto
Razem (woda + ścieki): 9,41 zł netto / 10,16 zł brutto

Zródło: BIP WiKM Augustów - https://wikm-augustow.pbip.pl/?event=informacja&id=523