Informujemy, że od dnia 14.10.2021r. Wodociągi i Kanalizacje Miejskie sp. z o.o. w Augustowie wprowadzają nową taryfę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków zatwierdzoną decyzją nr BI.RZT.70.11.2020.KO z dnia 15.09.2020r.

Cena za 1 m3 dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 3,80 zł netto / 4,10 zł brutto
Cena za 1 m3 dla zbiorowego odprowadzenia ścieków: 5,91 zł netto / 6,38 zł brutto
Razem (woda + ścieki): 9,71 zł netto / 10,48 zł brutto

Zródło: BIP WiKM Augustów - https://wikm-augustow.pbip.pl/?event=informacja&id=523