Informujemy, że od dnia 14.10.2022r. Wodociągi i Kanalizacje Miejskie sp. z o.o. w Augustowie wprowadzają nową taryfę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków zatwierdzoną decyzją nr BI.RZT.70.11.2020.KO z dnia 15.09.2020r.

Cena za 1 m3 dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 3,87zł netto / 4,18 zł brutto
Cena za 1 m3 dla zbiorowego odprowadzenia ścieków: 6,11 zł netto / 6,60 zł brutto
Razem (woda + ścieki): 9,98 zł netto / 10,78 zł brutto

Zródło: BIP WiKM Augustów - https://wikm-augustow.pbip.pl/?event=informacja&id=523