Rejon Dzielnicowego Nr 2: dzielnicowy – asp. sztab. Marcin Bartoszewicz,

tel. (87) 564-10-82
tel. kom. 885 997 272
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zdiagnozowane zagrożenie:

Gromadzenie się osób w godzinach wieczornych i nocnych, które spożywają alkohol i zakłócają porządek publiczny na placu zabaw ul. Norwida 2 oraz w rejonie przyległym.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

Od 01 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku.

Zaplanowane działania:

 • zamieszczenie informacji o realizacji planu działania priorytetowego na stronach internetowych KPP Augustów, Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • propagowanie planu działania priorytetowego w Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • sporządzenie Karty Zadań Doraźnych,
 • przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami bloków ul Norwida Chreptowicza,
 • kontrola wskazanego miejsca przez dzielnicowego podczas obchodu rejonu, funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego,
 • spotkanie z mieszkańcami, analiza podjętych działań. Ocena realizacji planu działania priorytetowego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

mieszkańcy bloków przyległych do placu zabaw ul Norwida 2

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie, ul. Brzostowskiego 6, tel. (87) 564-10-00

Ulice (w zasobach SM):

Hoża - nr 2 i nr 9, Jarzębinowa, Joachima Chreptowicza, Licealna - oprócz nr 3, Mickiewicza, Norwida, Osiedlowa, Wojska Polskiego - nr nieparzyste.

 

Rejon Dzielnicowego Nr 3: dzielnicowy – sierż. Magda Wawiórko,

tel. (87) 564-10-82
tel. kom. 885 997 274
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zdiagnozowane zagrożenie:

Gromadzenie się osób w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych, które spożywają alkohol, zakłócają porządek publiczny,zaśmiecają miejsce publiczne w rejonie za basenem przy ul. Sucharskiego 15.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie potwierdzonych zgłoszeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz rozmów z mieszkańcami osiedla Sucharskiego i Westerplatte, którzy oczekują stanowczych działań ze strony Policji.

Okres obowiązywania planu:

Od 01 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku.

Zaplanowane działania:

 • zamieszczenie informacji o realizacji planu priorytetowego na stronach internetowych KPP Augustów i Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie,
 • zorganizowanie spotkania z mieszkańcami os. Sucharskiego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie,
 • propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin os. Sucharskiego,
 • zorganizowanie spotkania z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie oraz mieszkańcami os. Sucharskiego,
 • wzmożona kontrola wskazanych miejsca podczas obchodu rejonu, stosowanie doraźnych obserwacji, w przypadku ujawnienia w/w zachowań, bezwzględne reagowanie, stosowanie środków karnych przez cały czas trwania planu priorytetowego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie – spotkania z Zarządem zamieszczenie informacji o PDP na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie, ul. Brzostowskiego 6, tel. (87) 564-10-00

Ulice (w zasobach SM):

Gęsia, Hoża, Księdza Skorupki, Licealna - nr 3, Młyńska - od nr 12, Ogrodowa, Śródmieście.

 

Rejon Dzielnicowego Nr 4: dzielnicowy – mł. asp. Przemysław Pacuk,

tel. (87) 564-10-73
tel. kom. 885 997 269
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zdiagnozowane zagrożenie:

Park w rejonie Dworca PKP znajduje się w Augustowie przy ul. Kolejowej W parku w godzinach popołudniowo- wieczornych dochodzi do gromadzenia się osób, które spożywają alkohol, zaśmiecają miejsce publiczne jak również dochodzi do aktów wandalizmu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Oczekiwania społeczne to zminimalizowanie ilości spotkań grupowania się osób.

Okres obowiązywania planu:

Od 01 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku.

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie, ul. Brzostowskiego 6, tel. (87) 564-10-00

Ulice (w zasobach SM):

Kasztanowa, Marii Konopnickiej, Partyzantów.

* Wykaz dzielnicowy opracowany na podstawie danych zawartych na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Augustowie (http://www.augustow.policja.gov.pl/po5/twoj-dzielnicowy/39854,Dzielnicowi.html), dostępnej w dniu 8 lutego 2019 roku oraz informacji uzyskanych od dzielnicowych.