Rejon służbowy miejski Nr 2: dzielnicowy – asp. Karol Kirejczyk,

tel. (47) 715-62-28
tel. kom. 608 575 361
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zdiagnozowane zagrożenie:

Gromadzenie się osób w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych, które spożywają alkohol i zakłócają porządek publiczny w rejonie sklepu Żabka przy ul. Rynek Zygmunta Augusta 20.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

Od 01 lutego 2020 roku do 31 lipca 2020 roku.

Zaplanowane działania:

 • Zamieszczenie informacji o realizacji planu priorytetowego na stronach internetowych KPP Augustów i Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie - luty 2020 r.,
 • Promowanie planu działania priorytetowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie - marzec 2020 r.,
 • Sporządzenie Karty Zadań Doraźnych - kwiecień 2020 r.,
 • Przeprowadzenia spotkania z mieszkańcami przy ul. Rynek Zygmunta Augusta - maj, czerwiec 2020 r.,
 • Zwrócenie się z pismem do Urzędu Miejskiego w Augustowie o zamontowanie monitoringu w rejonie sklepu "Żabka" przy ul. Rynek Zygmunta Augusta 20 - maj 2020 r.,
 • Kontrola wskazanego miejsca przez dzielnicowego podczas obchodu rejonu, funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego. Stosowanie doraźnej obserwacji w przypadku ujawnienia w/w zachowań, bezwzględnie reagować na popełnione wykroczenia i stosowanie środków przewidzianych prawem - luty 2020 r. - lipiec 2020 r.,
 • Spotkanie z mieszkańcami, analiza podjętych działań. Ocena realizacji planu działania priorytetowego - lipiec 2020 r.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Mieszkańcy zabudowań przyległych do sklepu w zakresie informowania o zagrożeniach, Urząd Miasta Augustów.

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie, ul. Brzostowskiego 6, tel. (87) 564-10-00

Ulice (w zasobach SM):

Gęsia, Hoża 4, Mickiewicza, Młyńska, Ogrodowa, Śródmieście.

 

Rejon służbowy miejski Nr 3: dzielnicowy (w zastępstwie) – sierż. szt. Dariusz Piotrowski,

tel. (47) 715-62-82
tel. kom. 885 997 272
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zdiagnozowane zagrożenie:

Gromadzenie się osób w godzinach rannych i południowych osób małoletnich, które palą papierosy, zaśmiecają przyległy teren oraz zakłócają porządek publiczny w terenie bloku Mickiewicza 3 oraz w rejonie przyległym.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

Od 01 lutego 2020 roku do 31 lipca 2020 roku.

Zaplanowane działania:

 • zamieszczenie informacji o realizacji planu działania priorytetowego na stronach internetowych KPP Augustów, Spółdzielni Mieszkaniowej - luty 2020 r.,
 • propagowanie planu działania priorytetowego w Spółdzielni Mieszkaniowej - marzec 2020 r.,
 • sporządzenie Karty Zadań Doraźnych - kwiecień 2020 r.,
 • zwrócenie się z pismem do Spółdzielni Mieszkaniowej o zamontowanie monitoringu w rejonie bloku Mickiewicza 3 - maj 2020 r.,
 • przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami bloków ul. Mickiewicza 3 i 7 - maj - czerwiec 2020 r.,
 • kontrola wskazanego miejsca przez dzielnicowego podczas obchodu rejonu, funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego - styczeń 2020 r. - lipiec 2020 r.,
 • spotkanie z mieszkańcami, analiza podjętych działań. Ocena realizacji planu działania priorytetowego - lipiec 2020 r.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

mieszkańcy bloków przy ul. Mickiewicza 3 i 7, pracownicy Baru Szybkiej Obsługi oraz Spółdzielni Mieszkaniowej.

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie, ul. Brzostowskiego 6, tel. (87) 564-10-00

Ulice (w zasobach SM):

Chreptowicza (numery nieparzyste), Hoża na odcinku od ul. Skorupki do ul. Mickiewicza (z wyłączeniem numeru 4), Jarzębinowa, Licealna (oprócz nr 1 i 3), Mickiewicza, Norwida, Osiedlowa, Ks. Skorupki (numery parzyste), Wojska Polskiego.

 

Rejon służbowy miejski Nr 5: dzielnicowy – mł. asp. Przemysław Pacuk,

tel. (47) 715-62-73
tel. kom. 885 997 269
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zdiagnozowane zagrożenie:

Stary budynek po Szkole Podstawowej nr 6 na ul. Tartacznej 19 w piwnicach tego budynku w godzinach popołudniowych, zbiera się okoliczna młodzież, która spożywa alkohol, może też dochodzić do zażywania środków odurzających przez gromadzącą się młodzież. Mieszkańcy tego budynku obawiają się, że może dojść do dalszego eskalowania zachowań chuligańskich lub zaprószenia ognia w budynku.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Oczekiwania społeczne to zminimalizowanie ilości spotkań grupowania się osób.

Okres obowiązywania planu:

Od 01 lutego 2020 roku do 31 lipca 2020 roku.

Zaplanowane działania:

 • Zamieszczenie informacji o realizacji planu działania priorytetowego na stronach internetowych KPP Augustów, Urzędu Miejskiego w Augustowie, – styczeń 2020 r.
 • Sporządzenie Karty Zadań Doraźnych oraz wystosowanie wystąpienia do zarządcy obiektu o ponowne zabezpieczenie obiektu - styczeń 2020 r.
 • Propagowanie planu działania priorytetowego w Zakładzie Oczyszczania Miasta „Necko”- luty, marzec 2020r.
 • Przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami ul. Tartacznej- styczeń, marzec, maj 2020r.
 • Kontrola wskazanego miejsca przez dzielnicowego podczas obchodu rejonu, funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego w godzinach popołudniowych i wieczorowych, stosowanie doraźnych obserwacji, w przypadku ujawniania w/w zachowań, bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia i stosowanie środków przewidzianych prawem- styczeń 2020- lipiec 2020 r.
 • Spotkanie z mieszkańcami, analiza podjętych działań. Ocena realizacji planu działania priorytetowego- lipiec 2020 r.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miasta Augustów- umieszczenie informacji na stronie internetowej,
 • Kontrola budynku starej szkole pod kątem, ujawnienia osób tam przebywających,
 • Zarządca obiektu- Fundacja "Cordis" z siedzibą w Augustowie na ul. Jeziornej 31.

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie, ul. Brzostowskiego 6, tel. (87) 564-10-00

Ulice (w zasobach SM):

Kasztanowa, Marii Konopnickiej, Partyzantów.

* Wykaz dzielnicowy opracowany na podstawie danych zawartych na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Augustowie (http://www.augustow.policja.gov.pl/po5/twoj-dzielnicowy/39854,Dzielnicowi.html), dostępnej w dniu 2 czerwca 2020 roku oraz informacji uzyskanych od dzielnicowych.