Rejon Dzielnicowego Nr 2: dzielnicowy – asp. sztab. Marcin Bartoszewicz,

tel. (87) 564-10-82
tel. kom. 885 997 272
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działanie priorytetowe: Wyeliminowanie zakłóceń spokoju i porządku publicznego, oraz spożywania alkoholu przez osoby przebywające się w rejonie sklepu Maja ul. Mickiewicza 17. Źródłem informacji o zagrożeniu były sygnały okolicznych mieszkańców, zgłoszenia naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz własne rozpoznanie terenowe.

Planowane działania dzielnicowego będą realizowane w okresie od 01 lutego 2019 roku do 31 lipca 2019 roku:

  • zamieszczenie informacji o realizacji planu na stronach internetowych KPP w Augustowie, MOPS Augustów, Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie,
  • propagowanie planu w Spółdzielni Mieszkaniowej,
  • sporządzenia oraz realizacja Karty Zadania Doraźnego,
  • wzmożona kontrola wskazanego rejonu pod kątem ujawniania i represjonowania osób naruszających przepisy prawa.

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie, ul. Brzostowskiego 6, tel. (87) 564-10-00

Ulice (w zasobach SM):

Hoża - nr 2 i nr 9, Jarzębinowa, Joachima Chreptowicza, Licealna - oprócz nr 3, Mickiewicza, Norwida, Osiedlowa, Wojska Polskiego - nr nieparzyste.

 

Rejon Dzielnicowego Nr 3: dzielnicowy – sierż. Magda Wawiórko,

tel. (87) 564-10-82
tel. kom. 885 997 274
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: Gromadzenie się osób w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych, które spożywają alkohol, zakłócają porządek publiczny,zaśmiecają miejsce publiczne w rejonie za basenem przy ul. Sucharskiego 15. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie potwierdzonych zgłoszeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz rozmów z mieszkańcami osiedla Sucharskiego i Westerplatte, którzy oczekują stanowczych działań ze strony Policji.

Zakładany cel do osiągnięcia: Celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie zachowań chuligańskich gromadzących się osób. Jak również do zapobiegania i niedopuszczenia do zakłóceń spokoju i porządku publicznego.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań: Zamieszczenie informacji o realizacji planu priorytetowego na stronach internetowych KPP Augustów i Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie - sierpień 2019r.
Zorganizowanie spotkania z mieszkańcami os. Sucharskiego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie – październik, grudzień 2019.
Propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin os. Sucharskiego – Wrzesień - Listopad 2019.
Zorganizowanie spotkania z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie oraz mieszkańcami os. Sucharskiego- analiza podjętych działań – styczeń 2020.
Wzmożona kontrola wskazanych miejsca podczas obchodu rejonu, stosowanie doraźnych obserwacji, w przypadku ujawnienia w/w zachowań, bezwzględne reagowanie, stosowanie środków karnych przez cały czas trwania planu priorytetowego sierpień 2019r. – styczeń 2020.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie – spotkania z Zarządem zamieszczenie informacji o PDP na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym: Informowanie mieszkańców rejonu podczas obchodu, realizacji zadań, spotkań środowiskowych, zamieszczenie na stronie internetowej KPP Augustów oraz Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie.

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie, ul. Brzostowskiego 6, tel. (87) 564-10-00

Ulice (w zasobach SM):

Gęsia, Hoża, Księdza Skorupki, Licealna - nr 3, Młyńska - od nr 12, Ogrodowa, Śródmieście.

 

Rejon Dzielnicowego Nr 4: dzielnicowy – mł. asp. Przemysław Pacuk,

tel. (87) 564-10-73
tel. kom. 885 997 269
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działanie priorytetowe: Przeciwdziałanie gromadzeniu się osób w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych, które spożywają alkohol, zakłócają porządek publiczny w rejonie sklepu Sezam spożywczy ASS Społem ul. Marii konopnickiej 10.

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie, ul. Brzostowskiego 6, tel. (87) 564-10-00

Ulice (w zasobach SM):

Kasztanowa, Marii Konopnickiej, Partyzantów.

* Wykaz dzielnicowy opracowany na podstawie danych zawartych na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Augustowie (http://www.augustow.policja.gov.pl/po5/twoj-dzielnicowy/39854,Dzielnicowi.html), dostępnej w dniu 8 lutego 2019 roku.