Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie została założona przez członków Związku Nauczycielstwa Polskiego w dniu 29 maja 1959 roku. Pierwsze trzy budynki, przy ulicy Gęsiej i Młyńskiej, należące do zasobów Spółdzielni zostały oddane do użytkowania w latach 1961 – 1962. W następnych latach (1965 – 1968) wybudowano osiedle przy ulicy Kasztanowej, a następnie w latach 1968 – 1970 powstało osiedle przy ulicy Marii Konopnickiej. W latach 70-tych XX wieku wybudowano 26 budynków Osiedla Śródmieście I. W kolejnych dwunastu latach powstało 67 budynków mieszkalnych na osiedlach: Śródmieście II i Śródmieście III. Od 1993 do 2010 Spółdzielnia wybudowała z własnych środków 15 budynków wielorodzinnych. Nasza Spółdzielnia obecnie posiada w swoich zasobach ponad 3,8 tys. mieszkań, które są usytuowane w 127 budynkach wielorodzinnych. Zasoby Spółdzielni to również samodzielne pawilony handlowe, lokale usługowe, garaże, Baza Remontowo-Konserwacyjna oraz Osiedlowy Dom Kultury.