Członkowie Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie

Kadencja 2016/2019

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ
 1. Wierzbicki Tadeusz Janusz - Przewodniczący RN
 2. Szorc Zdzisław - Z-ca Przewodniczącego RN
 3. Stankiewicz Edward - Sekretarz RN
 4. Naumowicz Witold - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
KOMISJA REWIZYJNA
 1. Naumowicz Witold - Przewodniczący KR
 2. Drażba Zofia - Z-ca Przewodniczącego KR
 3. Wyszyńska Halina - Sekretarz KR
 4. Czuper Halina - Członek KR
 5. Kasjan Stanisław - Członek KR
KOMISJA TECHNICZNA
 1. Chmielewski Andrzej Mariusz - Przewodniczący KT
 2. Kaplukiewicz Barbara - Z-ca Przewodniczącego KT
 3. Grajko Elżbieta Jadwiga - Sekretarz KT
 4. Kapla Dorota - Członek KT
 5. Kowalewski Wiesław - Członek KT
POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ
 1. Krysztofik Ewa
 2. Sadowski Grzegorz