Członkowie Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie

Kadencja 2019/2022

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ
 1. Piotr Zalewski - Przewodniczący R.N.
 2. Zdzisław Szorc - Z-ca Przewodniczącego R.N.
 3. Tadeusz Janusz Wierzbicki - Sekretarz
 4. Witold Naumowicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
KOMISJA REWIZYJNA
 1. Witold Naumowicz - Przewodniczący
 2. Zofia Drażba - Z-ca Przewodniczącego
 3. Halina Wyszyńska - Sekretarz
 4. Janina Jacewicz - Członek
 5. Stanisław Kasjan - Członek
KOMISJA TECHNICZNA
 1. Andrzej Mariusz Chmielewski - Przewodniczący
 2. Janina Matwiejczyk - Z-ca Przewodniczącego
 3. Elżbieta Jadwiga Grajko - Sekretarz
 4. Ewa Kalinowska - Członek
 5. Dorota Kapla - Członek
 6. Wiesław Kowalewski - Członek
POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ
 1. Grzegorz Sadowski