Członkowie Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie

Kadencja 2022/2025

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ
 1. Piotr Zalewski - Przewodniczący R.N.
 2. Ryszard Bogdan - Z-ca Przewodniczącego R.N.
 3. Małgorzata Katarzyna Karaś - Sekretarz
 4. Janina Matwiejczyk - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
KOMISJA REWIZYJNA
 1. Janina Matwiejczyk - Przewodniczący
 2. Janina Jacewicz - Z-ca Przewodniczącego
 3. Maria Giedo - Członek
 4. Zdzisław Sadowski - Członek
 5. Marek Tokarzewski - Członek
KOMISJA TECHNICZNA
 1. Jan Wyszyński - Przewodniczący
 2. Edward Stankiewicz - Z-ca Przewodniczącego
 3. Karol Pietrzeniec - Sekretarz
 4. Krystyna Gilewska - Członek
 5. Ewa Kalinowska - Członek
 6. Radosław Kapla - Członek
 7. Krzysztof Zagórski - Członek