Członkowie Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie

  • Kożuchowski Kazimierz - Prezes Zarządu
  • Wasilewska Teresa - Zastępca Prezesa Zarządu
  • Słomska Bogusława - Członek Zarządu - Główny Księgowy