Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w poniedziałki od godziny 1300 do 1500.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, inkasenci nie będą odczytywać stanów wodomierzy osobiście u odbiorców.

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadziła obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

W związku z obowiązkiem segregacji śmieci przez wszystkich mieszkańców Miasta Augustowa, Urząd Miejski informuje o sposobie segregacji na poszczególne frakcje.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że wszelkie prace związane z modernizacją i przeróbką instalacji centralnego ogrzewania będą wykonywane wyłącznie poza sezonem grzewczym.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że przy wymianie podzielników wyparkowych na elektroniczne w mieszkaniach naszych zasobów, zastosowano podzielniki z odczytem radiowym.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie apeluje do mieszkańców budynków mieszkalnych wielorodzinnych o zamykanie drzwi zewnętrznych do klatek schodowych oraz drzwi do piwnicy, celem zwiększenia bezpieczeństwa, zachowania porządku i uniemożliwienia swobodnego dostępu dla gryzoni, kotów itp.