Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w poniedziałki od godziny 1300 do 1500.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że został uruchomiony moduł S_NET+ umożliwiający sprawdzenie przez internet kartoteki swojego mieszkania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie przypomina, że odpady wielkogabarytowe (materace, stare meble, wyroby tapicerskie itp.) należy składać przy stojankach śmietnikowych, dzień wcześniej przed wyznaczonym terminem wywozu, ustalonym przez Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO (informacja o terminach w gablocie ogłoszeniowej).

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje mieszkańców, że osoby podające się za pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej proponujące odpłatny montaż czujników gazowych lub innych urządzeń nie są osobami upoważnionymi przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Augustowie do jakichkolwiek działań na jej zasobach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, inkasenci nie będą odczytywać stanów wodomierzy osobiście u odbiorców.

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadziła obowiązek segregacji odpadów komunalnych.