Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadziła obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

W związku z obowiązkiem segregacji śmieci przez wszystkich mieszkańców Miasta Augustowa, Urząd Miejski informuje o sposobie segregacji na poszczególne frakcje.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że wszelkie prace związane z modernizacją i przeróbką instalacji centralnego ogrzewania będą wykonywane wyłącznie poza sezonem grzewczym.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że przy wymianie podzielników wyparkowych na elektroniczne w mieszkaniach naszych zasobów, zastosowano podzielniki z odczytem radiowym.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie apeluje do mieszkańców budynków mieszkalnych wielorodzinnych o zamykanie drzwi zewnętrznych do klatek schodowych oraz drzwi do piwnicy, celem zwiększenia bezpieczeństwa, zachowania porządku i uniemożliwienia swobodnego dostępu dla gryzoni, kotów itp.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie ostrzega mieszkańców przed firmami oferującymi wykonywanie różnego rodzaju usług, powołując się przy tym na uzgodnienie ze Spółdzielnią, miedzy innymi:

Parkowanie na terenie osiedli mieszkaniowych powinno odbywać się zgodnie z zasadami określającymi przez znak D-40 „Strefa zamieszkania" tj. tylko w miejscach wyznaczonych.