W związku z obowiązkiem segregacji śmieci przez wszystkich mieszkańców Miasta Augustowa, Urząd Miejski informuje o sposobie segregacji na poszczególne frakcje.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że wszelkie prace związane z modernizacją i przeróbką instalacji centralnego ogrzewania będą wykonywane wyłącznie poza sezonem grzewczym.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że przy wymianie podzielników wyparkowych na elektroniczne w mieszkaniach naszych zasobów, zastosowano podzielniki z odczytem radiowym.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie apeluje do mieszkańców budynków mieszkalnych wielorodzinnych o zamykanie drzwi zewnętrznych do klatek schodowych oraz drzwi do piwnicy, celem zwiększenia bezpieczeństwa, zachowania porządku i uniemożliwienia swobodnego dostępu dla gryzoni, kotów itp.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie ostrzega mieszkańców przed firmami oferującymi wykonywanie różnego rodzaju usług, powołując się przy tym na uzgodnienie ze Spółdzielnią, miedzy innymi:

Parkowanie na terenie osiedli mieszkaniowych powinno odbywać się zgodnie z zasadami określającymi przez znak D-40 „Strefa zamieszkania" tj. tylko w miejscach wyznaczonych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie apeluje o niezastawianie wejść do klatek schodowych budynków mieszkalnych. Pojazdy zaparkowane przy wejściach uniemożliwiają dojazd dla karetek Pogotowia Ratunkowego, wozów Straży PożarnejPolicji, które ratują życie i chronią mienie osób zamieszkałych.

Drzwi wejściowe z klatki schodowej do mieszkania muszą otwierać się do wewnątrz, ponieważ przy otwieraniu na klatkę zmniejszają szerokość drogi ewakuacyjnej (klatki schodowej).

Dz. U. Nr 75 z 2002 roku, poz. 690 § 242 pkt 4.