Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie apeluje o niezastawianie wejść do klatek schodowych budynków mieszkalnych. Pojazdy zaparkowane przy wejściach uniemożliwiają dojazd dla karetek Pogotowia Ratunkowego, wozów Straży PożarnejPolicji, które ratują życie i chronią mienie osób zamieszkałych.

Nieprzestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym w tym zakresie będzie zgłaszane Policji, a pojazdy będą odholowywane na koszt właściciela.