Drzwi wejściowe z klatki schodowej do mieszkania muszą otwierać się do wewnątrz, ponieważ przy otwieraniu na klatkę zmniejszają szerokość drogi ewakuacyjnej (klatki schodowej).

Dz. U. Nr 75 z 2002 roku, poz. 690 § 242 pkt 4.