Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że od dnia 01.10.2023 roku obowiązuje nowy "Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków, kosztów ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ustalania opłat zaliczkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie". Załączony rachunek za wodę jest ostatnim rachunkiem w dotychczasowym systemie rozliczeń tj. odczyty wodomierzy i wystawianie rachunków w cyklu dwumiesięcznym. Wysokość zaliczek została ustalona na podstawie zużycia wody w danym lokalu mieszkalnym z ostatnich 3 pełnych odczytów wodomierzy.

Dla każdego węzła cieplnego, w oparciu o faktury z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie z uwzględnieniem zmiany ceny od dnia 15.09.2023 roku, została ustalona indywidualna wysokość zaliczki za podgrzanie m3 wody oraz indywidualna opłata stała od mieszkania.

Opłaty związane z dostawą zimnej wody, odprowadzeniem ścieków oraz podgrzaniem wody zostały włączone do wymiaru czynszu i będą rozliczane co 6 miesięcy począwszy od 01.10.2023 roku.

Schemat graficzny:

infografika woda od 2023.10.01

Zarząd SM