Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że w związku z wprowadzeniem od dnia 01.10.2023 r. "Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków, kosztów ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ustalania wysokości opłat zaliczkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie", w budynkach, w których były przewidziane odczyty wodomierzy w miesiącu wrześniu 2023 roku będą one przeprowadzone w terminach jak niżej.

Przed wprowadzeniem nowych zasad rozliczania w dniach 28 i 29 września 2023 roku zostaną dokonane odczyty wodomierzy w całych zasobach Spółdzielni i będą wystawione rachunki za zużytą wodę zgodnie z odczytem.