Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że od 18 sierpnia 2020 r. rozpocznie się odczyt podzielników elektronicznych, wg poniższego grafiku [PDF].

Przypominamy, iż w budynkach niewymienionych w grafiku znajdują się podzielniki elektroniczne z odczytem drogą radiową, w których nie ma potrzeby wejścia do mieszkania. Odczyty drogą radiową zostaną przeprowadzone w miesiącu październiku br.

--- Aktualizacja z dn. 09.09.2020r.

W następujących terminach odbędą się drugie terminy odczytu/wymiany podzielników, prosimy o obecność w mieszkaniach:

  • Osiedlowa: 1, 2A, 5, 6 - 10 września godz. 16 - 18
  • Jarzębinowa: 2A, 22, Osiedlowa: 3A, Chreptowicza: 23 - 11 września godz. 16 - 18
  • Kasztanowa: 46B - 12 września godz. 9:30 - 10:30
  • Śródmieście: 19, Mickiewicza: 14, Chreptowicza: 7 - 14 września godz. 16 - 18
  • Wojska Polskiego: 41, 43, 45, 49B, 51 - 15 września godz. 16 - 18
  • Mickiewicza: 7A, Ks. Skorupki: 12A, 12B, 12C - 16 września godz. 16 - 18