Odczyt manualny wodomierzy przez Inkasenta

Uwaga! Prosimy o zachowanie zaleceń sanitarnych dotyczących COVID-19, a także przygotowanie dostępu do wodomierzy, w taki sposób, aby inkasent mógł w jak najkrótszym czasie je odczytać (tj. zdjąć osłonę zabudowy wodomierzy, jeżeli taką Państwo posiadają).

Scroll »
data odczytuulicanr budynku
2021-07-02Osiedlowa
Śródmieście
1, 2
1
2021-07-05Śródmieście6, 7
2021-07-06Osiedlowa
Śródmieście
3, 6
10, 11
2021-07-07Śródmieście15, 17A
2021-07-08Hoża2
2021-07-09Mickiewicza5, 7
2021-07-12Jarzębinowa
Osiedlowa
2A, 22
3A
2021-07-13Śródmieście16
2021-07-16Śródmieście17
2021-07-20Mickiewicza13, 15
2021-07-21Śródmieście19A
2021-07-22Śródmieście25
2021-07-23Śródmieście26

* Informujemy, że terminy odczytu wodomierzy przez Inkasentów w Państwa mieszkaniach mogą ulec zmianie.

Wymiana wodomierzy na radiowe

Informujemy, że od połowy lipca 2021r. planowana jest wymiana wodomierzy na radiowe w części budynków. O wymianie wodomierzy mieszkańcy zostaną pouinformowani z kilkudniowym wyprzedzeniem wywieszonym ogłoszeniem w gablocie na klatce schodowej Państwa budynku.

Budynki w których są planowane wymiany wodomierzy:

  • Hoża 2
  • Mickiewicza 5, 7, 13
  • Osiedlowa 1, 3, 6
  • Śródmieście 6, 7, 10, 11, 15, 17, 19A, 25, 26

Odczyt radiowy wodomierzy

W budynkach wymienionych poniżej w bieżącym miesiącu zostanie przeprowadzony radiowy odczyt wodomierzy. Informacja o dostarczeniu rachunku za zużytą wodę do Państwa skrzynek pocztowych zostanie wywieszona na gablocie informacyjnej.

  1. Chreptowicza: 21, 23, 25
  2. Ks. Skorupki: 12, 12A, 12B, 12C
  3. Licealna: 2, 2A, 3, 4
  4. Mickiewicza: 3, 7A, 9, 11, 13A
  5. Osiedlowa: 1A, 2A, 4, 5, 7
  6. Śródmieście: 4, 9, 13, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28