Informujemy, iż inkasenci będą odczytywać wodomierze u Państwa w mieszkaniach wg poniższego grafiku. Prosimy o zachowanie zaleceń sanitarnych dotyczących COVID-19, a także przygotowanie dostępu do wodomierzy, w taki sposób, aby inkasent mógł w jak najkrótszym czasie je odczytać (tj. zdjąć osłonę zabudowy wodomierzy, jeżeli taką Państwo posiadają).

 

Scroll »
data odczytuulicanr budynku
2020-07-02Śródmieście
Osiedlowa
1
1, 2
2020-07-03Śródmieście
Osiedlowa
6, 7
3
2020-07-06Śródmieście8, 10
2020-07-07Śródmieście
Osiedlowa
12, 14
6
2020-07-08Śródmieście
Hoża
15, 17A
2
2020-07-09Jarzębinowa
Osiedlowa
Śródmieście
2A, 22
3A
16
2020-07-13Śródmieście17
2020-07-14Śródmieście19
2020-07-15Mickiewicza5, 7, 9
2020-07-16Śródmieście19A
2020-07-17Mickiewicza13, 13A, 15
2020-07-20Śródmieście20, 21
2020-07-21Śródmieście22, 23
2020-07-22Śródmieście26
2020-07-23Śródmieście24, 25
2020-07-24Śródmieście28

* Informujemy, że terminy odczytu wodomierzy przez Inkasentów w Państwa mieszkaniach mogą ulec zmianie.

Wymiana wodomierzy na radiowe

Informujemy, że w miesiącu lipcu 2020r. planowana jest wymiana wodomierzy w następujących budynkach przy ul. Chreptowicza: 23, 25; Licealna: 2; Osiedlowa: 2A, 4, 5, 7; Mickiewicza: 3.

Odczyt radiowy wodomierzy

W budynkach wymienionych poniżej w bieżącym miesiącu zostanie przeprowadzony radiowy odczyt wodomierzy. Informacja o dostarczeniu rachunku za zużytą wodę do Państwa skrzynek pocztowych zostanie wywieszona na gablocie informacyjnej.

  1. Chreptowicza: 21
  2. Ks. Skorupki: 12
  3. Licealna: 2A, 3, 4
  4. Mickiewicza: 7A, 11
  5. Osiedlowa: 1A
  6. Śródmieście: 4, 9, 13, 18, 27