Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie przypomina, że odpady wielkogabarytowe (materace, stare meble, wyroby tapicerskie itp.) należy składać przy stojankach śmietnikowych, dzień wcześniej przed wyznaczonym terminem wywozu, ustalonym przez Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO (informacja o terminach w gablocie ogłoszeniowej).

Wystawianie odpadów wielkogabarytowych poza tymi terminami psuje wizerunek osiedli oraz „zagraca” śmietniki i jesteśmy zmuszeni do ich wywozu. Generuje to dodatkowe koszty, które ponosi Spółdzielnia czyli wszyscy mieszkańcy.

Prosimy o informowanie Spółdzielni o niestosownych zachowaniach sąsiadów, związanych z wystawianiem odpadów wielkogabarytowych poza wyznaczonymi terminami, celem obciążenia ich kosztami wywozu.

Poza wskazanymi terminami odbioru, mieszkańcy mogą bezpłatnie dostarczać odpady wielkogabarytowe oraz urządzenia AGD, sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO w Augustowie, ul. Komunalna 3 tel. 87 643 24 60.

Pamiętajmy o zgniataniu butelek, kartonów, pojemników po mleku. Im bardziej zgnieciemy, tym więcej miejsca zostawimy w pojemniku innym użytkownikom.