Parkowanie na terenie osiedli mieszkaniowych powinno odbywać się zgodnie z zasadami określającymi przez znak D-40 „Strefa zamieszkania" tj. tylko w miejscach wyznaczonych.

Policja ma prawo egzekwowania przepisów wynikających z tego znaku.

Zarząd SM