Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w poniedziałki od godziny 1300 do 1500.

Wszystkie nieprawidłowości wynikające z działalności Spółdzielni prosimy zgłaszać do Prezesa Zarządu lub Zastępcy Prezesa Zarządu osobiście lub telefonicznie 87 643 32 16.