ZNAK D-40: STREFA ZAMIESZKANIA

Znak D-40: „STREFA ZAMIESZKANIA”

Znak D-40 „strefa zamieszkania” stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy zamieszkania, w której obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego:

  • pierwszeństwo pieszych przed pojazdami
  • ograniczenie prędkości do 20 km/h
  • parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych

Umieszcza się je na początku strefy zamieszkania na wszystkich drogach doprowadzających do niej ruch. Strefy te ustala się w obszarach zabudowanych na ulicach, również pojedynczych, na których w zasadzie odbywa się ruch tylko docelowy, przede wszystkim w osiedlach mieszkaniowych. Progi zwalniające, zmiany kierunku jazdy, punktowe przewężenia jezdni w strefie zamieszkania mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

 

Policja ma prawo do egzekwowania przepisów wynikających z tego znaku.

 

ZNAK D-41: KONIEC STREFY ZAMIESZKANIA

Znak D-41: „KONIEC STREFY ZAMIESZKANIA”

Znak D-41 „koniec strefy zamieszkania” stosuje się w celu wskazania wyjazdu ze strefy zamieszkania.

 

Podstawa prawna: Dziennik Ustaw nr 220 z 2003r. poz. 2181 – załącznik nr 1.