Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie ogłasza przetarg nieograniczony na docieplenie 2 budynków

Specyfikację oraz Projekt budowlany na płycie CD można nabyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie, ul. Hoża 4 w cenie 200 zł + VAT.

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni w terminie do 24.02.2023 r. do godziny 1400.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 643 34 95.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.