Uroczysty i podniosły nastrój zapanował w słoneczny, październikowy dzień 18.10.2019 r. w sali Osiedlowego Domu Kultury a wszystko to za sprawą obchodów jubileuszu 60-Lecia Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie.

Prowadzący spotkanie Pan Krzysztof Przekop, w przerwach pomiędzy kolejnymi punktami programu, dzielił się z zebranymi wspomnieniami na temat tego, jak to dawniej bywało.

Po przemówieniach wstępnych dotyczących historii spółdzielni, podczas których głos zabrał m.in. prezes Kazimierz Kożuchowski.

Szanowni Państwo

Dzisiejszy Jubileusz 60-lecia powstania Naszej Spółdzielni to również czas wspomnień i refleksji.

Zadajemy sobie pytanie czy w wyniku licznych zmian w prawie spółdzielczym i wynikających z tego konsekwencji, nadal pełnimy misję która leżała u podstaw powstania spółdzielczości.

Pomysł utworzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie zrodził się 1959 roku z inicjatywy grupy nauczycieli. Nie sposób wymienić ich wszystkich, ale należy wymienić pierwszego prezesa Józefa Kuncewicza i członków pierwszego zarządu:

Zygmunta Jurkiewicza

Mariana Sieńkowskiego

oraz kolejnych prezesów Spółdzielni:

Stefana Roman, Adama Grynkiewicza, Franciszka Kozłowskiego, Henryka Bielawskiego, Ryszarda Prawdzika, Marię Oborską, Tadeusza Wasilewskiego, Zdzisława Szorca.

Szanowni Państwo

W okresie 60 lat Spółdzielnia współtworzyła nowe oblicze naszego miasta w którym wybudowaliśmy 121 budynków mieszkalnych z 3837 mieszkaniami w których mieszka obecnie blisko 10 tys. mieszkańców miasta.

Największy rozwój budownictwa rozpoczął się w II połowie lat 70 i trwał do połowy lat 90.

Równolegle z budownictwem mieszkaniowym budowane były obiekty usługowe i infrastruktura techniczna które do dzisiaj służą nie tylko mieszkańcom Spółdzielni.

Mimo zmieniających się warunków prawnych Spółdzielnia nadal prowadzi działalność inwestycyjną budując nowe mieszkania które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Głównym zadaniem dzisaj jest dążenie do tego aby nasze zasoby mieszkaniowe i pozostałe tereny Spółdzielni utrzywać w coraz lepszym stanie technicznym i estetycznym.

Dlatego priorytetem stały się prace termomodernizacyjne budynków ocieplenia ścian wymiana stolarki.

Przebudowany został cały system centralnego ogrzewania, budynki zostały wyposażone w nowe węzły cieplne z automatyczną regulacją temperatury, zawory termostatyczne i podzielniki ciepła z odczytem radiowy obecnie wprowadzany jest system odczytu radiowego wodomierzy.

W ostatnim dziesięcioleciu nakłady poniesione na remonty to kwota ponad 30 milionów złotych i to są nie tylko pieniądze pochodzące od mieszkańców.

Od kilku lat Spółdzielnia korzysta z premii termomodernizacyjnej we współpracy z bankiem PKO BP, sprzedaży białych certyfikatów oraz innych źródeł finansowania.

Szanowni Państwo,

Prowadzimy nie tylko działalność typowo gospodarczą nie zapominamy również o potrzebach kulturalnych naszych mieszkańców. To miejsce gdzie się dzisiaj znajdujemy to Osiedlowy Dom Kultury. Z różnego rodzaju zajęć które się tutaj odbywają korzystają nie tylko mieszkańcy spółdzielni ale i osoby z zewnątrz.

Fundamentem naszego sukcesu przez ten cały okres byli ludzie zarówno członkowie działający w organach spółdzielni a głównie w Radzie Nadzorczej jak i profesjonalna i doświadczona kadra pracownicza. Znaczącym elementem była również współpraca z władzami miasta i powiatu oraz firmami świadczącymi usługi na rzecz Spółdzielni. To kapitał gwarantujący pomyślność i dalszy rozwój Spółdzielni. Dzisiaj z tego miejsca chcę bardzo gorąco wszystkim podziękować.

Cieszy nas fakt że nasza działalność jest dostrzegana również na zewnątrz za swoją działalność Spółdzielnia otrzymała wiele pozytywnych opinii i wyróżnień między innymi:

Odznaczona została zbiorową odznaką za „Zasługi dla Spółdzielczości”

Medalem za zasługi dla Miasta Augustowa

Medalem Gminy Augustów

Medalem 200 lat tradycji powiatu augustowskiego

Oraz licznymi listami gratulacyjnymi.

Szanowni Państwo

Trzeba przyznać, że mienione 60 lat, to był czas pełen emocji, wielkich niewiadomych i trudnych decyzji, zarówno dla zwykłych członków Spółdzielni, jak i dla członków Rady Nadzorczej, Zarządu i pracowników Spółdzielni. W obliczu prawnego chaosu i krytyki spółdzielni mieszkaniowych w Parlamencie i ogólnopolskich mediach, Spółdzielnia nasza okrzepła i ma się nadal dobrze.

Dla nas, spółdzielców, to powód do zadowolenia i dumy z tego, że Spółdzielnia przetrwała wszystkie trudne chwile, dostosowując przy tym swoją działalność do zmieniających się na przestrzeni lat warunków gospodarczych wynikających z transformacji politycznych i ekonomicznych oraz zmian legislacyjnych prawa spółdzielczego.

Dziękuję jeszcze raz tym wszystkim którzy byli razem z nami nie tylko w tym dobrym czasie ale i w chwilach trudnych.

Dziękuję za uwagę.

W dalszej części zostały wręczone okolicznościowe medale i statuetki. Otrzymały je osoby współpracujące z Spółdzielnią Mieszkaniową w Augustowie na wielu płaszczyznach – przedstawiciele samorządu, Policji, Straży Pożarnej, przedstawiciele firm współpracujących oraz prezesi zaprzyjaźnionych Spółdzielni.

Odznaką Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego uhonorowano wieloletnich pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej. Całości dopełnił i w refleksyjny nastrój wprowadził wszystkich krótki występ muzyczny „Duetu z przypadku” w składzie Dorota Bujnowska i Emil Kulbacki.