Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że z dniem 10 października 2023 roku Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. wprowadziła nowe ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które wynoszą:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" sp. z o.o. informuje że w związku z pracami na sieci ciepłowniczej w dniu 13.09.2023r od godz. 8:00 do godz. 13:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła do węzłów w budynkach przy ul. Kasztanowa 46B, Konopnickiej 14.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że można już odbierać w sekretariacie Spółdzielni (przy ul. Hożej 4) książeczki do opłat czynszowych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" sp. z o.o. informuje że: w związku z pracami konserwacyjnymi na sieci ciepłowniczej od dnia 25.07.2023r od godz. 8:00 do dnia 27.07.2023r do godz. 16:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła do węzłów w budynkach przy ul. :

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, iż w miesiącu lipcu zleca druk książeczek do opłat czynszowych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie informuje, że w dniu 1 czerwca 2023 roku (czwartek) o godz. 1700 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie.

Święta Bożego Narodzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim Mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w zbliżającym się Nowym Roku.

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy Spółdzielni