Informujemy, że w dniu dzisiejszym (26.04.2019r.) otrzymaliśmy pismo z Wodociągów i Kanalizacji Miejskich sp. z o.o. w Augustowie zawiadamiające, że nowe stawki za zimną wodę i odprowadzenie ścieków wchodzą w życie już z dniem 19.05.2019r., a nie od 28.05.2019r. jak informowaliśmy wcześniej.

W załączeniu: Pismo WiKM z dn. 25.04.2019r. [PDF]