Scroll »
data odczytuulicanr budynku
2019-04-02Mickiewicza
Norwida
4, 6
1, 1A
2019-04-03Mickiewicza
Norwida
8, 14
2
2019-04-04Norwida3
2019-04-05Mickiewicza
Norwida
10, 12
4, 6
2019-04-08Mickiewicza
Norwida
17, 19, 21
5, 7*, 9*
2019-04-09Chreptowicza
Mickiewicza
Norwida
19*
23, 25
11*, 13, 17
2019-04-10Chreptowicza
Norwida
1, 3*
15*, 21
2019-04-11Chreptowicza
Norwida
5, 7*, 9*, 11*, 13*
19, 23
2019-04-12Wojska Polskiego41, 43, 45
2019-04-15Wojska Polskiego47, 49A, 49B
2019-04-16Wojska Polskiego51, 53
2019-04-17Kasztanowa
M. Konopnickiej
39
6
2019-04-18Kasztanowa
M. Konopnickiej
41
8
2019-04-23Kasztanowa
M. Konopnickiej
Partyzantów
46C
10
42
2019-04-24Kasztanowa
M. Konopnickiej
46B
12
2019-04-25Młyńska
Gęsia
M. Konopnickiej
26, 28
2
14
2019-04-26Mickiewicza2A, 4A

* Informujemy, że terminy odczytu wodomierzy przez Inkasentów w Państwa mieszkaniach mogą ulec zmianie. W budynkach oznaczonych  *  planowana jest wymiana wodomierzy, w związku z tym odczyt u Państwa odbędzie się w terminie wymiany, o której Państwo zostaną powiadomieni stosownym ogłoszeniem w gablocie na klatce schodowej.